Ummatoota Afrikaa

Книга - Ummatoota Afrikaa

Ummatoota Afrikaa
Электронная книга
Книги автора
Аудиокниги автора
Аудиокнига Проблема сознания
Аудиокнига
Проблема сознания
🎧 Аудиокнига "Проблема сознания" , автором работы является была издана в 2023 году. На нашем сайте книга относится к жанру , , , , , , Книги по философии, Общая психология, Социальная философия. Продолжительность чтения составляет: 46 мин. 44 сек. Вы можете в один клик скачать полную версию аудиокниги или же с интересом слушать онлайн на нашем сайте. Рекомендуется к прослушиванию лицам старше 12+.
Аннотация

Baay’inni ummata ardii Afrikaa gama afaanii fi hawaas-dinagdee fi aadaatiin baay’ee adda adda. Afaanonni ummata Afrikaa gareewwan gurguddoo armaan gadiitti qoodamuu danda’u: 1) Semitic-Hamitic; 2) gareewwan afaanii hedduun kanneen dhiha Sahaaraa irraa kaasee hanga bishaan mataa laga Abbayyaatti lafa tokko qabatanii fi kanaan dura garee «Sudaan» jedhamanii ramadaman; hojiiwwan ogeeyyii afaanii yeroo dhiyootti hojjetaman afaanonni kun baay’ee walitti dhiyeenya akka hin agarsiifne, isaan keessaa tokko tokkos afaanota Baantuutti dhihoo ta’uu isaanii mirkaneessaniiru; 3) Baantuu kibba ardii kanaa; 4) garee xiqqaa Khoi-san Afrikaa Kibbaa; 5) baay’ina ummata odola Madagaaskaar, kan afaan isaanii garee Maalaayo-Poliineeshiyaa keessaa tokko ta’e; 6) Koloneeffattoota Awurooppaa fi sanyii isaanii.

Возрастное ограничение: 12+
Дата написания: 2023 г.
Объём: 15 стр.
На Zvooq-Knigi.ru: с 30.04.2023